ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ SERVICE

Ο υπεύθυνος service (ρυθμιστής του εξοπλισμού) συμπεριλαμβάνεται στο προσωπικό του σαλονιού Nuga Best και βρίσκεται στην άμεση δικαιοδοσία του διευθυντή του.

 1. Πρέπει να ξέρει και να εκπληρώνει :
  • την αποστολή, το σκοπό, τα σχέδια, τους στόχους και τις αξίες της εταιρείας Nuga Best
  • τα κύρια θέματα που χρησιμοποιούν οι σύμβουλοι για την παρουσίαση του εξοπλισμού Nuga Best
  • τις υποχρεώσεις της ομάδας που εργάζεται στο σαλόνι
  • τους κανονισμούς ασφάλειας, της προστασίας της εργασίας και της πυρασφάλειας οι οποίοι ισχύουν στο σαλόνι
  • τον σχεδιασμό, την λειτουργίας και τους τρόπους χρήσης του εξοπλισμού Nuga Best, την λειτουργία του βίντεο-ακουστικού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται στο σαλόνι
  • όλα τα υποχρεωτικά καθορισμένα τεχνικά έγγραφα
  • τηρεί λίστες με τα ονόματα των αγοραστών σε ηλεκτρονική μορφή
 2. Πρέπει να μπορεί:
  • να χειρίζεται τα εργαλεία του εφαρμοστή και τα όργανα μέτρησης
  • να συναρμολογεί, να ρυθμίζει και προετοιμάζει τον εξοπλισμό Nuga Best στο σαλόνι
  • να επιδιορθώνει τις τρέχουσες βλάβες που προκύπτουν κατά την χρήση του εξοπλισμού στο σαλόνι και στο σπίτι του αγοραστή
  • να κάνει περιοδικούς τεχνικούς ελέγχους του εξοπλισμού με σκοπό την ακέραια κατάσταση του
  • να συναρμολογεί και να παρέχει τεχνική κάλυψη του εξοπλισμού Nuga Best εκτός σαλονιού (στο χώρο της εγκατάστασης του)
  • να επικοινωνεί με τους επισκέπτες, να είναι ευγενικός
 3. Αναλαμβάνει ευθύνες:
  • για την εκπαίδευση των συμβούλων και των συνεργατών του σαλονιού στα θέματα χρήσης του εξοπλισμού Nuga Best και του βίντεο-ακουστικού εξοπλισμού;
  • για την ακέραια κατάσταση του εξοπλισμού και την έγκαιρη επιδιόρθωση βλαβών
  • για την πραγματοποίηση του προληπτικού ελέγχου του εξοπλισμού στο σαλόνι σύμφωνα με το πρόγραμμα τεχνικού ελέγχου (ΤΕ)
  • για την έγκαιρη και άμεση ανταπόκριση στα παράπονα και αιτήματα των αγοραστών του εξοπλισμού
  • για την εγκατάσταση, συναρμολόγηση, ρύθμιση του εξοπλισμού στο χώρο του αγοραστή και για την τακτοποίηση των απαραίτητων εγγράφων
  • για την καταγραφή της χρήσης και των ελλείψεων σε ανταλλακτικά, μονάδες και δομικά στοιχεία του εξοπλισμού Nuga Best
  • για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος και της περιοδικότητας των επαφών με τους κατόχους του εξοπλισμού για να πάρει πληροφορίες για την λειτουργία του
  • για την έγκαιρη προετοιμασία αναφορών (καθορισμένο έντυπο) και την παράδοση τους στο τμήμα τεχνικής κάλυψης
 4. Συμμετάσχει:
  • στις παρουσιάσεις του εξοπλισμού στο σαλόνι, συμπληρώνοντας τες με πληροφορίες για την δομή του εξοπλισμού, τεχνικά χαρακτηριστικά και τυχόν αλλαγές στην δομή του (κατόπιν συμφωνίας με τον Υπεύθυνο σύμβουλο του σαλονιού)
  • στην διατήρηση του καλής εικόνας (image) της ομάδας
  • στην συζήτηση και ανάλυση των αποτελεσμάτων της εργασίας του σαλονιού στο τέλος της εργάσιμης μέρας (αν δεν είναι εκτός)
Top