ΜΑΣΚΕΣ

HC2

HC2

Η μάσκα προσώπου με Τουρμάνιο (TC) HC-2 είναι σχεδιασμένη βάσει της προηγμένης τεχνολογίας της Nuga Best και είναι ενισχυμένη με κυκλικές επιφάνειες από Τουρμάνιο (TC).

-396
Top