ΦΟΡΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΝΜ30

ΝΜ30

Το Μαξιλάρι ΝΜ30 της Nuga Best με Τουρμάνιο αποτελεί τη σύνδεση της Κορεάτικης κουλτούρας με την ευρεσιτεχνία της Nuga Best.