ΣΕΙΡΑ Ν

N5

N5

Το νέο υπερσύγχρονο υλικό που ανέπτυξε η Nuga Best, χρησιμοποιώντας την νανοτεχνολογία, είναι το Τουρμάνιο με Νανοδιαμάντι (NDT), κι ένα από τα πρώτα προϊόντα στo οποίο εφαρμόστηκε είναι ο Συνδυαστικός Εξοπλισμός Βελτίωσης Υγείας Ν5.