ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Δεσμευόμαστε να εξασφαλίζουμε την υψηλότερη ποιότητα χρησιμοποιώντας την τελευταία τεχνολογία

Η Nuga Medical διεξάγει συνεχώς έρευνες για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πελατών της και να συμβαδίζει με τις τελευταίες τάσεις στην ταχέως μεταβαλλόμενη παγκόσμια βιομηχανία ιατρικών συσκευών.

ΚΕΝΤΡΟ R&D NRC NUGA

Το Κέντρο Ερευνών και Ανάπτυξης NUGA (NRC), που ασχολείται με την έρευνα και την ανάπτυξη νέων προϊόντων, απέκτησε το πιστοποιητικό εταιρικού Ινστιτούτου Έρευνας και Ανάπτυξης από την Ένωση Βιομηχανιών Τεχνολογίας της Κορέας (KOITA) το 2005. Από τότε, το NRC διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην καθοδήγηση της τεχνολογικής ανάπτυξης της NUGA BEST και θέτοντας τα θεμέλια για την εταιρεία μας να αναδυθεί ως εταιρεία παγκόσμιας κλάσης.

NOMIC NUGA Oriental Medical Instrument Κέντρο Ερευνών


Το Κέντρο Ερευνών NUGA Oriental Medical Instrument Research Center (NOMIC) διεξάγει έρευνες για τα ιατρο-τεχνολογικά προϊόντα από την οπτική της ανατολικής ιατρικής σε συνεργασία με το Κέντρο Ανάπτυξης της Ανατολικής Ιατρικής Βιομηχανίας του Πανεπιστημίου Sangji.

Ιδρυθέν ως κέντρο εταιρικής έρευνας το 2008, το NUGA Oriental Medical Instrument Research Center αναπτύσσεται γρήγορα ως ηγέτης στις προσπάθειες για την ανάπτυξη ιατρικών συσκευών που ενσωματώνουν τα στοιχεία της Ανατολικής και της Δυτικής ιατρικής, βάσει αποτελεσμάτων κλινικών δοκιμών σε νοσοκομεία της Ανατολής.

Διεθνές Κοινό Κέντρο Ερευνών Fraunhofer στη Γερμανία

Το Fraunhofer, που ιδρύθηκε το 1949, είναι ένα από τα τέσσερα κορυφαία τεχνικά ερευνητικά κέντρα στη Γερμανία και ένα παγκοσμίου επιπέδου εφαρμοσμένο ερευνητικό ινστιτούτο.

Η NUGA BEST συνήψε μια ερευνητική συμφωνία με το Fraunhofer το 2011 και από τότε προσπαθεί να εξελίσσεται και να παράγει ιατρικές συσκευές υψηλής τεχνολογίας.

Nuga Medical Κέντρο Ερευνών NDT

Το Κέντρο Ερευνών NDT διεξάγει έρευνα και ανάπτυξη και παράγει το Τουρμάνιο (TCTM) και το Τουρμάνιο με Νανοδιαμάντι (NDTTM), τα οποία είναι υλικά της NUGA BEST, κατοχυρωμένα με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, και τα οποία αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με το Fraunhofer, ένα από τα κορυφαία ερευνητικά ινστιτούτα στον κόσμο σε κεραμικά υλικά υψηλής τεχνολογίας στη Γερμανία. Το κεραμικό υλικό NDTTM, το βασικό στοιχείο των προϊόντων NUGA BEST, ενισχύει τη θερμική επίδραση των προϊόντων μέσω της εκπομπής ανιόντων και υπέρυθρης ακτινοβολίας (FIR).

Top