ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ FRANCHISE

Το πακέτο FRANCHISE

Σας περιμένουμε να συζητήσουμε μαζί για:

  • ENTRY FEE
  • Αρχιτεκτονική μελέτη 
  • Μέσο μέγεθος καταστημάτων 
  • Αρχικό κεφάλαιο 
Επένδυση στον Κλάδο της υγείας με franchising

Αρχεία

Top