ΜΑΣΑΖ

Τι είναι η μέθοδος του Μασάζ

Η μέθοδος βασίζεται στην πίεση συγκεκριμένων σημείων του σώματος με σκοπό την διέγερση των ενεργειακών σημείων του σώματος του ανθρώπου. Έτσι στέλνεται σήμα στον εγκέφαλο και ανανεώνεται το αίμα. Διεγείροντας το κυκλοφορικό όλων αυτών και συμβάλλοντας στην βελτίωση της λειτουργίας του παρασυμπαθητικού νευρικού συστήματος, το μασάζ σημείων αναζωογονεί την λειτουργία των εσωτερικών οργάνων.

Το μασάζ σημείων (acupressure) μεταφρασμένο από τα κινέζικα, σημαίνει «η θεραπεία με πίεση του χεριού (δαχτύλου)». Δεν είναι απλά πίεση αλλά εξειδικευμένη γνώση της χρήσης της δύναμης των χεριών. Οι αλλαγές στον οργανισμό εξαρτώνται από τους τρόπους που ασκείται η πίεση. Με άλλα λόγια, ανάλογα με τα συμπτώματα η πίεση πρέπει να είναι διαφορετική.

Το μασάζ σημείων σημαίνει αποκατάσταση της υγείας μέσω πίεσης συγκεκριμένων σημείων. Δεν μπορούμε να πούμε ότι η υγεία θα βελτιωθεί με ένα απλό χτύπημα στην πλάτη.

Το μασάζ σημείων είναι μια φυσιοθεραπευτική μέθοδος η οποία προκαλεί αποτέλεσμα μέσω πίεσης το οποίο ονομάζεται το αντανακλαστικό της πίεσης και, σε αντίθεση με τον βελονισμό και τον καυτηριασμό, γίνεται μόνο με τα χέρια ασκώντας πίεση διαφόρου βαθμού ανάλογα με τα συμπτώματα.

Ιδιαιτερότητα Μασάζ

Η ιδιαιτερότητα του μασάζ σημείων είναι ότι σε αντίθεση με άλλες δυναμικές κινήσεις με χέρια (μασάζ, εντριβές), στο μασάζ σημείων εφαρμόζονται στατικές κινήσεις. Η δύναμη της πίεσης των χεριών (των δαχτύλων) πρέπει να διεισδύει βαθιά μέσα στα εσωτερικά όργανα, τους μύες και στους ιστούς. Η σταθερή επίδραση μίας τέτοιας πίεσης επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Το μασάζ σημείων ενεργοποιεί την φυσική ικανότητα του οργανισμού μας να αυτοθεραπεύεται.

Η γωνία, η δύναμη, η συχνότητα, ο χρόνος και ο αριθμός των πιέσεων καθορίζονται  ανάλογα με την κατάσταση του εκάστοτε οργανισμού και τα συμπτώματα. Ταυτόχρονα μπορεί να προκύψει και πόνος ο οποίος όμως δυναμώνει το αποτέλεσμα.

Αυτή η μέθοδος θεραπείας ανάλογα με τα συμπτώματα, επιδρά στον οργανισμό κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρχει υπολειτουργία ή υπερλειτουργία κάποιων οργάνων. Όλη η διαδικασία στοχεύει στην επίτευξη της αρμονίας μέσα στον οργανισμό. Η χρήση αυτή της μεθόδου θεραπείας πρέπει να γίνεται σύμφωνα με αυτή την αρχή.

Ο βασικότερος εξοπλισμός της Nuga Best που πραγματοποιεί μηχανικό μασάζ κατά μήκος όλων των μοιρών της σπονδυλικής στήλης είναι το Ν5.

 

-396
Top