ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Τα βασικά χρώματα της εταιρείας δεν έχουν επιλεγεί τυχαία. Εκφράζουν την φιλοσοφία της Nuga Best για την αποκατάσταση της υγείας των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο.

Με γνώμονα την αποκατάσταση της υγείας της ανθρωπότητας, προσπαθήσαμε μέσω των χρωμάτων που επιλέξαμε να εκφραστεί ο άνθρωπος που προσανατολίζεται στο μέλλον παράλληλα με τη φιλική προς το περιβάλλον τεχνολογία και τη συνεχή εξέλιξη προς την καινοτομία.

Το αποκλειστικό χρώμα NUGA RED εκφράζει τη ζεστασιά των παγκόσμιων εταιριών που «διασχίζουν» δρόμους και «περνούν» πολιτιστικά τείχη, και το NUGA BLUE εκφράζει την καλύτερη διαχείριση ποιότητας, την προς το μέλλον προσανατολισμένη εταιρική μας κουλτούρα και την εξέλιξη. Ειδικότερα, η απόχρωση του κόκκινου (Pantone 207C), που χρησιμοποιείται και στο εμπορικό σήμα, εκφράζει την θέληση της εταιρείας να προχωρήσει προς καινούρια επιτεύγματα και την υπέρβαση των φυλετικών και πολιτιστικών εμποδίων, χάρη στην  πολιτική της καλής πρόθεσης που διεξάγει.

Ο εξωτερικός κύκλος συμβολίζει την ανθρωπότητα ως σύνολο, ενώ οι σιλουέτες εντός του κύκλου αντικατοπτρίζουν την φιλοσοφία της εταιρείας NUGA BEST, η οποία έγκειται στην φροντίδα για την υγεία όλης της ανθρωπότητας, στην χρήση οικολογικά καθαρών τεχνολογιών και στην επιδίωξη συνεχούς τελειοποίησης τους.

Ο επιλεγμένος συνδυασμός χρωμάτων στηρίζεται στο βασικό παράγοντα που συντελεί στη διαμόρφωση της καλύτερης ενοποιημένης ταυτότητας και της παράδοσης της επιχείρησης.

Top