ΣΠΑΝΙΕΣ ΓΑΙΕΣ

Ηφαιστειακά πετρώματα

Σπάνιες Γαίες

Τι είναι

Τα στοιχεία σπανίων γαιών ή τα μέταλλα σπανίων γαιών είναι μια συλλογή από δεκαεπτά χημικά στοιχεία στον περιοδικό πίνακα τα οποία παρουσιάζουν παρόμοιες χημικές ιδιότητες.

Παρά το όνομά τους, τα στοιχεία σπανίων γαιών είναι σχετικά άφθονα στο φλοιό της Γης. Ωστόσο, λόγω των γεωχημικών ιδιοτήτων τους, τα στοιχεία σπάνιων γαιών συχνά δεν απαντώνται σε συμπυκνωμένες και οικονομικά εκμεταλλεύσιμες μορφές.

Εφαρμογή

Λόγω της ικανότητάς τους να δέχονται ηλεκτρόνια, τα στοιχεία σπάνιων γαιών έχουν καταστεί μοναδικά απαραίτητα σε πολλές ηλεκτρονικές, οπτικές και μαγνητικές εφαρμογές. Χρησιμοποιούνται σε λέιζερ, σωλήνες ακτίνων Χ, μνήμες υπολογιστών, ως παράγοντας αντίθεσης με μαγνητική τομογραφία και, τέλος σε λέιζερ υπερύθρων μειώνοντας τον χημικό παράγοντα.

-396
Top