ΠΡΕΚΑ ΤΟΥΛΑ

Αγία Παρασκευή

Η κυρία Τούλα Πρέκα λόγω της εγχείρησης που είχε κάνει στα γόνατα της αλλά το πρόβλημα δεν είχε αποκατασταθεί πλήρως και υπέφερε από πόνους στη μέση και στα γόνατα. Μας μιλάει για το πως τη βοήθησε ο εξοπλισμός της Nuga Best.

Top